Νικολέτα Ι. Καρίκα, ΜΑ

Πτυχιούχος του τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Α.Π.Θ.
Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Θεωρητική Γλωσσολογία του Α.Π.Θ.

Advertisements