Πανεπιστημιακές Εργασίες

Αναλαμβάνεται η συγγραφή πανεπιστημιακών εργασιών προπτυχιακού αλλά και μεταπτυχιακού επιπέδου. Οι εργασίες μπορούν να αποτελούν ολοκληρωμένα κείμενα ή μπορούν να συνιστούν κειμενικά τεμάχια σύμφωνα με τις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων.

Τα επιστημονικά ζητήματα που καλύπτονται αφορούν κυρίως σχολές που ανήκουν σε:

  • Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες
  • Επιστήμες της Εκπαίδευσης

 

Για περαιτέρω πληροφορίες που σχετίζονται με συγκεκριμένες σχολές και μαθήματα αλλά και με τις τιμές, ο/η ενδιαφερόμενος/η μπορεί να επικοινωνήσει άμεσα με τη συγγραφέα στην καρτέλα “Επικοινωνία” που βρίσκεται στην παρούσα ιστοσελίδα.

Advertisements