Φιλολογική επιμέλεια

Αναλαμβάνεται η διόρθωση και επιμέλεια κειμένων με γνώμονα τη σωστή σύνταξη και γραμματικότητά τους. Τα κείμενα εμπλουτίζονται σημασιολογικά και προσαρμόζονται υφολογικά με απώτερο σκοπό την εξασφάλιση της ορθής μετάδοσης του τελικού μηνύματος και της νοηματικής αρτιότητας. Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα συγγραφής κειμένων διαφημίσεων, ιστότοπων κ.ά. .

Advertisements