Μαθητές

Διδάσκονται τα μαθήματα ΑΡΧΑΙΑ, ΛΑΤΙΝΙΚΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΈΚΘΕΣΗ και ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου (Ενιαίο – ΤΕΕ – ΕΠΑΛ) όλων των τάξεων και μετεξεταστέους. Η διδασκαλία προσαρμόζεται στο επίπεδο του εκπαιδευομένου και είναι αυστηρώς προσανατολισμένη στις σχολικές επιταγές εμπερικλείοντας τις νέες τεχνολογίες στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τέλος, παρέχεται δωρεάν υποστηρικτικό υλικό έντυπης και ηλεκτρονικής μορφής.

Advertisements