ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ONLINE

Η διδασκαλία online είναι ένα φυσικό επακόλουθο της πρόοδου της τεχνολογίας και των εκπαιδευτικών αναγκών. Η μέθοδος αυτής της διδασκαλίας είναι πολύτιμο εργαλείο που ο καθένας θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει είτε μεμονωμένα είτε συμπληρωματικά με τις παραδοσιακές μεθόδους της διδασκαλίας.

Ποια είναι τα οφέλη της online διδασκαλίας;

Ευέλικτα ωράρια προσαρμοσμένα στο πολυάσχολο πρόγραμμα των μαθητών. Το μάθημα διεξάγεται οποιαδήποτε ώρα επιλέξει ο μαθητής. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα επίλυσης αποριών τη στιγμή που ο μαθητής το χρειάζεται χωρίς να περιμένει την επόμενη προκαθορισμένη ώρα του μαθήματος.

Εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου. Η διδασκαλία online καταργεί το πρόβλημα των μετακινήσεων και συνεπώς του αναπόφευκτου νεκρού χρόνου. Ο χρόνος αυτός μπορεί πλέον να αξιοποιηθεί με τρόπους ωφέλιμους προς τον μαθητή είτε παρέχοντάς του επιπρόσθετο χρόνο μελέτης  είτε επιτρέποντάς του να απασχοληθεί με δευτερεύουσες εξωσχολικές δραστηριότητες που θα του προσφέρουν ψυχολογική αλλά και σωματική ξεκούραση και εκτόνωση.

Προσιτές τιμές, υψηλή ποιότητα. Συγκριτικά με τον τόπο διαμονής των εκπαιδευόμενων , η συνεργασία με εκπαιδευτικούς επιπλέον προσόντων και μάλιστα σε χαμηλότερες τιμές, είναι πλέον δυνατή. Επιπλέον, το κόστος των μετακινήσεων είτε από την πλευρά του εκπαιδευτή είτε από την πλευρά του εκπαιδευόμενου εκμηδενίζεται γεγονός το οποίο μειώνει τη χρέωση του μαθήματος.

Χρήση νέων τεχνολογιών και παιδαγωγικά αποτελέσματα. Σύμφωνα με νέες έρευνες, η ενσωμάτωση ενός εκμοντερνισμένου τεχνολογικού πλαισίου κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του μαθήματος παρέχει πολλαπλά θετικά αποτελέσματα στην κατάκτηση της γνώσης . Για παράδειγμα, ο μαθητής μαθαίνει να χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες κατά τη διάρκεια της μελέτης του γεγονός το οποίο  αφενός του προσφέρει περισσότερες γνώσεις και αφετέρου του καλλιεργεί περισσότερο ενθουσιασμό και αγάπη εφόσον η γνώση δεν είναι πλέον ένα στέρεο κομμάτι το οποίο πρέπει να αποστηθίσει, αλλά μια περιπέτεια την οποία πρέπει να ανακαλύψει μόνος του. [Για περισσότερες πληροφορίες: Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση ]

Νέες εκπαδευτικές προσεγγίσεις: Η παραδοσιακή διδασκαλία καταργεί την αρχική ιδέα της μάθησης εφόσον καλλιεργεί τη στέρεη αποστήθιση και οριοθετεί την εκπαιδευτική διαδικασία σε ένα πολύ στενό πλαίσιο. Σύμφωνα με νέες έρευνες στον τομέα της Εκπάιδευσης είναι σημαντικό να ενσωματωθούν νέες προσεγγίσεις (επικοινωνιακή και δομιστική) σε συνδυασμό με την παραδοσιακή προκειμένου να εξασφαλιστούν τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα. Κατ’ αυτό τον τρόπο, οι νέες θεωρήσεις προτείνουν ενσωμάτωση νέων εργαλειών κατά την εκπαιδευτική διαδικασία μία εκ των οποίων είναι η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή σε συνδυασμό με ποικίλες ηλεκτρονικές πηγές εν ώρα μαθήματος.

Συνεπώς, η διενέργεια της διδασκαλίας online, είτε μέσω της εφαρμογής skype είτε μέσω μιας πλατφόρμας διδασκαλίας, δεν απειλεί τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Αντιθέτως, εάν χρησιμοποιηθεί σωστά, μπορεί να οφελήσει τον εκπαιδευόμενο κατά πολύ.

Advertisements